Algemene voorwaarden

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij alle Kamers van Koophandel en Griffies van Rechtbanken. Deze standaardbepalingen zijn ter inzage en verkrijgbaar in ons bedrijf en bij de BOVAG.